Promene na očima kod opštih bolesti

Dušan Pajić, Bojan Pajić

Neurologija

Iz predgovora

Već u sinergičkoj aktivnosti gena postoji višestruka povezanost između različitih delova ljudskog organizma.To se može videti na izraženim promenama na očima, a kao posledica povezanosti sa istoimenim, a često i istovremenim promenama u sklopu sistemskih patoloških procesa. Otkrivene promene na oku često upućuju na konkretne opšte bolesti, pre nego što se zapaze simptomi sistemskog oboljenja, kao što i otkrivene opšte bolesti upućuju na postojanje određenih promena na oku koje još nisu prepoznate. Ta sinhrona i tipična povezanost promena na oku sa sistemskim promenama probudila je određeno interesovanje u medicini, tako da se sve više angažuju očni lekari u razotkrivanju i sveukupnoj dijagnostici opštih oboljenja, kao i konzilijarno konsultovanje lekara opšte medicine, te lekara specijalista određenih specijalnosti, u dijagnostici određenih očnih bolesti. Ova povezanost je često odlučujuća kod donošenja odluke o celishodnoj terapiji i prihvatanju zaključaka o prognozi daljeg toka bolesti. Kao što se to i inače dešava, došlo je i do preterivanja u procenama vrednosti ovih povezanosti, pa je nastala i paramedicinska oblast, tzv. „Očna ili iris dijagnostika“ gde se preterivalo u mogućnostima prepoznavanja sistemskih bolesti samo na osnovu zapaženih promena na očima. Sigurno je da i na osnovu očne dijagnostike postoji realna mogućnost za donošenje zaključaka o prisustvu nekih sistemskih bolesti. Takođe, ne treba preterivati ni u apsolutnom negiranju vrednosti nalaza „iris dijagnostike“. Kao i u svemu, svako preterivanje u oba pravca unosi nesigurnost u prihvatanju pravih vrednosti, s toga treba, naravno, razumno definisati i objektivno proceniti vrednosti nalaza u svakom slučaju pojedinačno i tako ovu oblast medicine korisno vrednovati. Naša namera nije da u ovom obrazlaganju „iris dijagnostiku oka“ bezrazložno potcenimo, niti pak da favorizujemo njene postavke. Naprotiv, pokušaćemo da pojavu promena na očima, sinhronizovanu sa opštim bolestima, što je moguće bolje i slikovitije prikažemo kroz primere iz prakse potkrepljene rezultatima naučnih istraživanja. Pri tome, imali smo u vidu prvenstveno praktične potrebe, kako lekara opšte medicine tako i očnih lekara, a naravno i zainteresovanih studenata medicine. Rad na ovakvom rukopisu veoma je zahtevan i da bi se postigli pravi rezultati potreban je multidisciplinarni pristup, te korišćenje naučno priznate literature i, ne manje važno, četrdesetogodišnje lično iskustvo oftalmologa.


Recenzije

Prof. dr Ljubomir Hadži Pešić
Redovni član Akademije Medicinskih nauka SLD,
Član Evropskog udruženja kardiologa


„Promene na očima kod opštih bolesti“ autora dr Dušana Pajića i koautora prof. dr Bojana Pajića jedinstvena je i značajna publikacija u našoj medicinskoj literaturi. Nastala je kao rezultat ogromnog autorovog iskustva u lečenju i praćenju velikog broja oftalmoloških bolesnika, ali ne i manje važnog sistematskog praćenja svih savremenih događaja u domenu oftalmologije i opšte medicine. Vrstan poznavalac opšte medicine i vrhunski oftalmolog, prim. dr Dušan Pajić uočio je prazninu u našoj medicinskoj literaturi o promenama na oku u opštim bolestima. Neretko oftalmolog prvi ukazuje na prisustvo konkretne opšte bolesti i, ne manje važno, prati rezultate lečenja. U XVI poglavlja autor opisuje promene na očima kod praktično svih opštih bolesti organizma: najčešćih bolesti krvi, krvnih sudova i srca, endokrinih bolesti, bolesti bubrega, malignih bolesti, bolesti nervno-mišićnog sistema i drugih. Knjiga će biti veoma korisna lekarima svih profila: lekarima opšte medicine, internistima, pedijatrima, a pre svega neurolozima i oftalmolozima. Predlažem da se knjiga što pre štampa i pojavi u našoj medicinskoj javnosti. Uz medicinski leksikon „Oftalmološki leksikon“ istih autora predstavlja celinu od neprocenjive vrednosti u našoj medicinskoj literaturi. Toplo je preporučujem lekarima svih profila kao izuzetno medicinsko delo.

Puk. prof. dr sc. med. Miroslav Vukosavljević
Načelnik Klinike za očne bolesti VMA
Medicinski fakultet VMA,
Univerzitet odbrane Beograd


Knjiga ,,Promene na očima kod opštih bolesti‘‘ autora dr Dušana Pajića i prof. dr Bojana Pajića sastoji se iz 16 poglavlja. Sva poglavlja su pisana jasnim jezikom, iscrpno obrađuju do detalja poglavljem predviđenu tematiku. Sva poglavlja su potkrepljena dovoljnim brojem ilustracija-fotografija, iz očito bogate fototeke očne klinike VMA, koje na jasan i pregledan način ilustruju stručni tekstualni deo, te pomažu boljem razumevanju i pamćenju često vrlo kompleksnih, kako lokalnih nalaza na oku, tako i opštih u udaljenim organima i sistemima u organizmu čoveka. Obzirom da je knjiga pisana primarno ćiriličnim pismom, te namenjena primarno našem govornom području, ona će dopuniti veliku prazninu, koja trenutno postoji u ovoj oblasti dobro i do detalja opisanih sistemskih i opštih bolesti, kao i promena na očima. Problematika koju obrađuje ova knjiga je ogromna, skoro neiscrpna i nesaglediva, svakim danom sve složenija i veća. Autori svesni toga, pokušali su da je približe u aktuelnom obliku, što je moguće većem broju čitalaca. Obilje činjenica i podataka pokušali su da iznesu u knjizi na prijemčiv i što širem auditorijumu razumljiv način. Lično smatram da su u tome u potpunosti uspeli. Kao što sami autori ističu, pišući ovu knjigu imali su u vidu prvenstveno praktične potrebe, kako lekara opšte medicine, tako i očnih lekara, a naravno i zainteresovanih studenata medicine. U tome im je, pišući ovaj veoma zahtevan rukopis, očito mnogo pomogao multidisciplinarni pristup, korišćenje naučno priznate literature, ali ne i manje važno četrdesetogodišnje lično iskustvo jednog od autora, oftalmologa dr. Dušana Pajića.