O nama

 

Izdavačka kuća Orion art, koja posluje u okviru preduzeća Orion - osnovanog 1992 god, izdavaštvom se, kao Orion art, bavi od 2000. god.
Izdavačkim projektom, kroz brojne edicije, pokrivamo sirok spektar tema:  počev od istorije umetnosti, teorije umetnosti, arhitekture, dizajna, građevine, rečnika iz pomenutih oblasti, esejistike,  a od 2011. godine smo započeli i sa izdavanjem knjiga iz oblasti medicine (Stomatologija, neurologija, psihologija).
Osnovni cilj našeg postojanja i delovanja je uspostavljanje novih sistema vrednosti koji je nakon društvenih, političkih i ekonomskih lomova devedesetih doživeo svoj raspad, ali, moramo priznati, i usled nedostatka literature koja svojim značenjem i sadržajima uspostavlja vrednosti kojima težimo. Angažovanjem brojnih autora i teoretičara (poznatih i priznatih doktora nauka, ali i mladih doktoranata sa Itnerdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu), zatim prevođenjem stručne literature koja je u svetu doživela veliki uspeh, a predstavlja plod savremenih znanja i iskustava različitih kultura, nadamo se da će  naš cilj u potpunosti biti ostvaren.
Posebnu pažnju poklanjamo visokom standardu prilikom proizvodnje knjige, bilo da je u pitanju njen sadržaj, kvalitet proizvodnje ili dizajn.
Jedan od najvećih projekata, nakon objavljivanja Istorije svetske moderne umetnosti H.H. Arnasona, je trotomno izdanje Istorije moderne umetnosti u Srbiji XX vek, autora prof. dr Miška Šuvakovića i saradnika, koje je završeno 2014. godine.
Pokrenut je i časopis: Art+Media – časopis za studije umetnosti i medija (Journal of Art and Media Studies)