Lajmska bolest centralnog i perifernog nervnog sistema

Dragan M. Pavlović, Aleksandra M. Pavlović

Neurologija

obim   236 str
tiraž   300
format   17 × 24
povez   broširano
ISBN   978-86-6389-019-0
cena   ---

Lajmska borelioza (LB) je multisistemska bakterijska infekcija koju izaziva spiroheta Borellia burgdorferi (Bb) i koja se prenosi na ljude ubodom zaraženog krpelja genus Ixodes, u Evropi uglavnom Ixodes ricinus. Ovaj krpelj živi u umerenim klimatskim predelima Evroazije. On biva zaražen tokom hranjenja na sitnim glodarima koji su prirodni rezervoar Bb. Lajmska bolest se najčešće ispoljava kožnim promenama, a u po desetak procenata neurološkim (Lajmska neuroborelioza – LNB) i reumatološkim promenama (Lajmski artritis), dok je zahvaćenost srca retka, a još ređa zahvaćenost drugih organa. LB je najčešća bolest koju prenose krpelji u Evropi i Severnoj Americi... Detaljnije


Promene na očima kod opštih bolesti

Dušan Pajić, Bojan Pajić

Neurologija

obim   286 str
tiraž   1000
format   21 × 29
povez   tvrd
ISBN   978-86-6389-004-6
cena   1.760,00

Već u sinergičkoj aktivnosti gena postoji višestruka povezanost između različitih delova ljudskog organizma.To se može videti na izraženim promenama na očima, a kao posledica povezanosti sa istoimenim, a često i istovremenim promenama u sklopu sistemskih patoloških procesa. Otkrivene promene na oku često upućuju na konkretne opšte bolesti, pre nego što se zapaze simptomi sistemskog oboljenja, kao što i otkrivene opšte bolesti upućuju na postojanje određenih promena na oku koje još nisu prepoznate. Ta sinhrona i tipična povezanost promena na oku sa sistemskim promenama probudila je određeno interesovanje u medicini, tako da se sve više angažuju očni lekari u razotkrivanju i sveukupnoj dijagnostici opštih oboljenja, kao i konzilijarno konsultovanje lekara opšte medicine, te lekara specijalista određenih specijalnosti, u dijagnostici određenih očnih bolesti... Detaljnije


Demencije

Dragan M. Pavlović, Aleksandra M. Pavlović

Demencije

obim   372 str
tiraž   350
format   17 × 24
povez   broširano
ISBN   978-86-6389-001-5
cena   1.500,00

Demencija je sindrom koji se javlja u većem broju bolesti (više od 200) koji je u nekim bolestima jedini vid ispoljavanja, u nekima samo deo promena koje mogu da zahvataju i druge moždane funkcije i/ili ekstraneuralna tkiva i organe. Demencija se definiše kao stečeni gubitak kognitivnih sposobnosti u dve ili više oblasti viših kortikalnih funkcija praćen poremećajima ponašanja, emocija i narušenim aktivnostima svakodnevnog života...Detaljnije


Mentalno zdravlje školske dece

Dragan M. Pavlović

Mentalno zdravlje školske dece

obim   282
tiraž   300
format   17 × 24
povez   broširano
ISBN   978-86-6389-003-9
cena   1.100,00

Mentalno zdravlje je prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO; World Health Organization – 2005): „stanje blagostanja u kome pojedinac ostvaruje sopstvene sposobnosti, može da se nosi sa normalnim stresovima života, može da radi produktivno i plodonosno i sposoban je da doprinese zajednici“. SZO ističe da mentalno zdravlje „nije samo odsustvo mentalnog poremećaja“ već i unapređenje socijalnog i emocionalnog razvoja. U te svrhe su doneseni razni programi za unapređenje mentalnog zdravlja, praktično za sve uzraste. Mentalno zdravlje se preklapa sa terminom mentalna higijena i bavi se prevencijom i promocijom mentalnog zdravlja (Genc, 2008). Javnost posebno malo zna o principima mentalnog zdravlja i njegovom unapređenju, a još uvek vlada stigma osoba sa problemima mentalnog zdravlja... Detaljnije


Neuropsihološka dijagnostika Demencije, dijagnoza, terapija i nega Omega 3 masne kiseline u zdravlju i bolesti Neuropsihologija, bihevioralna neurologija i neuropsihijatrija
   
Neurologija Endodontologija