Savremena umetnost i savremenost

Teri Smit

Neurologija

Iz predgovora

Ova zbirka eseja jednog od vodećih teoretičara i istoričara savremene umetnosti, Terija Smita (Terry Smith), prva je publikacija njegovih dela na srpskom jeziku. Ovaj tom se sastoji od četiri eseja koji predstavljaju Smitove glavne teorijske i kritičke interese, naime, savremenu umetnost i savremenost. Slična knjiga, koja sadrži ova četiri eseja, pojavila se 2013. godine u Sloveniji gde je izazvala veliku zainteresovanost. Nadam se da će ova dva toma upoznati čitaoce u obe države sa Smitovim radom, sa njegovom teorijom savremene umetnosti i njegovim analizama globalne umetnosti, koje su važne za razumevanje dešavanja u današnjoj umetnosti.
Smitove publikacije ne bave se samo teorijom umetnosti, već i umetničkom kritikom, što ih čini zanimljivim širokom krugu čitalaca – od istoričara umetnosti i teoretičara do umetnika i kustosa – posebno onima koji žive i rade u bivšoj Istočnoj Evropi, gde su se političke i kulturalne okolnosti razlikovale i još uvek se razlikuju od onih u Evroamerici. Knjiga stoga ispunjava različite zadatke: ona teoretizuje noviju i savremenu umetnost u njenom autentičnom okruženju, gradi pojmovni most između modernizma, postmodernizma i savremene umetnosti, nudi analize ključnih savremenih dela i razvija jedinstvenu i ubedljivu teoriju savremenosti...


Sadržaj

 


Predgovor – Aleš Erjavec
Uvod
1. Pitanje savremenosti
2. Stanje istorije umetnosti: Savremena umetnost
3. Savremena umetnost današnjeg sveta: Obrasci u tranziciji
4. (Istočno od) Evrope