Demencije - dijagnoza, terapija i nega

Dragan M. Pavlović

Neurologija

Iz predgovora

Od sredine 19. veka u industrijskom svetu je došlo do značajnog pada u vitalnim mikroelementima hrane, kao što su omega-3 polinezasićene masne kiseline, a povećanja ostalih masti, naročito omega-6 masnih kiselina u pore-đenju sa tradicionalnim dijetama bogatim ribom, divljači i lišćem. Moderna ishrana naglašava žitarice, mlečne proizvode i mesa životinja hranjenih žitaricama sa povećanjem ukupnih masti, zasićenih masti i linoleičke kiseline.
...