Izdavačkim projektom, kroz brojne edicije, pokrivamo sirok spektar tema: počev od istorije umetnosti, teorije umetnosti, arhitekture, dizajna, građevine, rečnika iz pomenutih oblasti, esejistike, a od 2011. godine smo započeli i sa izdavanjem knjiga iz oblasti medicine (Stomatologija, neurologija, psihologija).

Osnovni cilj našeg postojanja i delovanja je uspostavljanje novih sistema vrednosti koji je nakon društvenih, političkih i ekonomskih lomova devedesetih doživeo svoj raspad, ali, moramo priznati, i usled nedostatka literature koja svojim značenjem i sadržajima uspostavlja vrednosti kojima težimo. Angažovanjem brojnih autora i teoretičara (poznatih i priznatih doktora nauka, ali i mladih doktoranata sa Itnerdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu), zatim prevođenjem stručne literature koja je u svetu doživela veliki uspeh, a predstavlja plod savremenih znanja i iskustava različitih kultura, nadamo se da će naš cilj u potpunosti biti ostvaren.

Posebnu pažnju poklanjamo visokom standardu prilikom proizvodnje knjige, bilo da je u pitanju njen sadržaj, kvalitet proizvodnje ili dizajn...

NOVA IZDANJA